Strykeorkesteret for barn og unge i Mosseregionen.

 Å spille sammen i et orkester med andre er gøy og gir spilleglede! Samspill gir gruppetilhørighet og mange får et musikalsk løft av å begynne i et orkester. Samtidig møter man andre som spiller samme instrument.

Orkesteret legger stor vekt på det sosiale på øvelsene. I tillegg deltar orkesteret på, og arrangerer konserter, seminarer, turer og andre sosiale arrangementer

Kulturskolen i Moss ønsker at elever som spiller strykeinstrumenter begynner i et orkester etter ca. ett år. Mossestryket rekrutterer fra kulturskolen i Moss i tillegg til andre kulturskoler i regionen. Men man er selvfølgelig også velkommen i orkesteret vårt hvis en har begynt å spille et annet sted enn gjennom en kulturskole!

Ta kontakt med oss for mer informasjon.