Liv Frengstad

Liv Frengstad tok diplom eksamen ved Norges Musikkhøgskole i 1984. Hun er engasjert i å formidle musik- kglede til barn og ungdom først og fremst ved å undervise i cello og samspill, ved kulturskolene i Moss og Vestby. Hun er medlem av Øst- fold strykekvartett og Østfold sym- foniorkester.

E-mail: liv@frengstad.no

Stein Kvist

Stein har studert ved Bergen lærerhøgskole og Universitet i Oslo og er lektor med musikk hov- edfag. Ved Kulturskolen undervis- er han i fiolin, bratsj, orkester og teori/hørelære på talentprogram- met. Stein underviser også på Kirkeparken vgs.

E-mail: stkvis@online.no

Helle Tennøe Andersen

Helle underviser i fiolin og bratsj. Hun er utdannet ved Griegakade- miet i Bergen og jobber også som strykerlærer ved kulturskolen i Råde og Varna musikkinstitutt (privat un- dervisning). Hun er medlem av Østfold strykekvartett og Østfold symfoniorkester.

E-mail: hellespost@gmail.co